Եթե դուք ունեք հարցեր կամ պետք է լրացուցիչ տեղեկատվություն, խնդրում ենք զանգահարել:
+374 60 74 00 00
կամ օգտագործել մեր կոնտակտային ֆորման:

spamedicalcenterjermuk@gmail.com


Մենք գտնվում ենք Ջերմուկի Գրանդ Ռեզորթ հյուրանոցում
Հասցե՝ Շահումյան փողոց 7/5, 3701, ք.Ջերմուկ, Հայաստանի Հանրապետություն 

 

Send an email. All fields with are required.