Փաթեթի արժեք - 5.000

( 5-ից 12 տարեկան)
Ներառված ծառայություններ
1.Ինհալացիա
2. Բուժական ֆիզկուլտուրա
3. Հանքային լոգանք