Գրանդ Ռեզորթ Ջերմուկ | Բուժական կենտրոն

Գրանդ Ռեզորթ Ջերմուկ | Բուժական կենտրոն

Կապ


Եթե դուք ունեք հարցեր կամ պետք են լրացուցիչ տեղեկատվություն, խնդրում ենք զանգահարել:
+374 60 74 00 00
կամ օգտագործել մեր կոնտակտային ֆորման!

spamedicalcenterjermuk@gmail.com


Մենք գտնվում ենք Ջերմուկի Գրանդ Ռեզորթ հյուրանոցում:
Հասցե՝ Շահումյան փողոց 7/5, 3701, ք.Ջերմուկ, Հայաստանի Հանրապետություն